Automatiskt kontroll - rätt från början

Systemet säkerställer att kunden fyller i alla uppgifter till ansökan korrekt.

Serviceflöde

Effektiv hanteringen av ansökningar, inleveranser till serviceställe och avhjälpning av tekniker - då kallar vi det serviceflöde.

Produkthistorik - samla kunskap om dina produkter

Spara tid genom att ta lärdom av lösningar från tidigare serviceärende.
Utveckling av nya produkter blir ännu mer kvalificerad

Integrera med ert affärssystem

Med hjälp av API sammankopplas med ert nuvarande och framtida system.

Vad är RMA?

RMA är hantering av garanti och reparationsärenden. Vanligt är att det ses som en tråkig och kostsam baksida av produktförsäljning.
Vi vänder RMA till att bli en möjlighet för ökad konkurrenskraft.

Kontakta oss

E-post: info@klejm.se
Telefon: 070-450 47 64

Företag som arbetar med RMA idag

Wireless Solutions AB tillverkar trådlös styrning för belysning med distributörer och slutanvändare över hela världen.

QR International AB tillverkar avspärrning för trafik och anläggning inom Norden.

Interlite AB distributör av belysning inom scen och arkitektur.